Regulamin zakupów w butiku EmiliaArendt.com oferującym ręcznie szyte torebki skórzane, projektowane przez polską projektantkę torebek

#ręcznie szyte torebki skórzane #polska projektantka torebek

.

I KIM JESTEŚMY I O CZYM MÓWI REGULAMIN


 1. Właścicielem Butiku Emilia Arendt jest firma Radosław Wróblewski z siedzibą w Kaniach Helenowskich, adres: 05-805 Kanie Helenowskie, ul. Piaskowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, REGON 146794159, NIP 6661781606. Butik umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: . Administratorem danych osobowych klientów Butiku jest firma Radosław Wróblewski z siedzibą w Kaniach Helenowskich, 05-805 Kanie Helenowskie, ul. Piaskowa 3.
 2. Regulamin który właśnie czytasz skierowany jest do wszystkich użytkowników Butiku. Mówimy w nim:
  • jak zamówić dostępne w Butiku rękodzieło („”),
  • co oznacza zamówienie Rękodzieła,
  • jaka jest treść umowy sprzedaży,
  • co zrobić, jeśli chcesz odstąpić od umowy sprzedaży,
  • co zrobić, jeśli chcesz złożyć reklamację,
  • jakie są zasady rejestracji i korzystania z konta Butiku.
 3. Ponieważ Butik oferuje wyłącznie torebki szyte ręcznie i na zamówienie – informacje o Rękodziełach w Butiku m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Każde Rękodzieło w Butiku jest szczegółowo opisane, a opis zawiera informacje w szczególności o właściwościach Rękodzieła, jego cenie, kolorystyce i materiałach, z których zostanie wykonane.
 5. Zdjęcia i prezentacje Rękodzieł pokazują rzeczywiste, wykonane wcześniej, egzemplarze Rękodzieła, które możesz zamówić.
 6. Rękodzieła oferowane przez nas w Butiku nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży realizowanej w przez Zamawiającego w celach zarobkowych.

II JAK KORZYSTAĆ Z BUTIKU


 1. Umowa sprzedaży rękodzieł zawierana jest między użytkownikiem Butiku , a właścicielem Butiku, czyli firmą Radosław Wróblewski z siedzibą w Kaniach Helenowskich.
 2. Ponieważ chcemy być pewni, że podejmujesz świadomą decyzję o zamówieniu Rękodzieła – aby korzystać z Butiku musisz zapoznać się z Regulaminem który właśnie czytasz, oraz go zaakceptować.
 3. W czasie składania zamówienia będziemy prosić Cię o podanie kilku informacji. Informacje te powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Jeśli dane będą na tyle niedokładne, że uniemożliwią nam realizację zamówienia (w szczególności uniemożliwią prawidłowe doręczenie przesyłki) – możemy odmówić realizacji zamówienia. Zanim podejmiemy taką decyzję spróbujemy skontaktować się z Tobą, żeby ustalić dane umożliwiające realizację zamówienia.
 4. Szanujemy Ciebie i oczekujemy tego samego w stosunku do nas, oraz innych Klientów Butiku. Dlatego oczekujemy, że Korzystając z Butiku nie będziesz:
  • dostarczać lub przekazywać treści zabronione przez przepisy prawa,
  • rozsyłać lub umieszczać w ramach Butiku niezamówionej informacji handlowej;
  • zakłócać funkcjonowanie Butiku,
  • korzystać ze Butiku w sposób uciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Butiku;
  • korzystać z treści zamieszczonych na stronach Butiku do własnego użytku.

III JAK ZAMÓWIĆ RĘKODZIEŁO (RĘCZNIE SZYTE TOREBKI SKÓRZANE)


 1. W Butiku możesz zamówić na Rękodzieła w następujący sposób:
  • na stronie Butiku (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
  • pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie wskazujące wybrane przez Ciebie Rękodzieło lub Rękodzieła, na adres e-mail: shop@emiliaarendt.com
 2. Żeby złożyć zamówienie on-line wybierz Rękodzieło w Butiku, wskaż liczbę zamawianych rękodzieł, a następnie przejdź do strony „Koszyk” wybierz kolejne opcje dotyczące co najmniej sposobu i adresu dostarczenia Rękodzieła, sposobu opłacenia zamówienia, oraz rodzaju potwierdzenia sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 3. Żeby złożyć zamówienie drogą e-mail wskaż zamawiane Rękodzieło podając jego nazwę (tak jak jest zapisana w Butiku), podaj wybrany przez Ciebie sposób i adres dostawy oraz sposób płatności wybrane spośród sposobów, które wskazujemy w Butiku. Nie zapomnij o przesłaniu nam adresu pod jaki mamy dostarczyć Rękodzieło. Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT – napisz o tym wyraźnie, oraz podaj dane firmy lub osoby dla której mamy wystawić fakturę. Domyślnie przesyłamy paragon.
 4. Do chwili zatwierdzenia wyboru Rękodzieł przyciskiem „Zamawiam i Płacę” możesz zmieniać skład Zamówienia, adres dostawy, sposób płatności i rodzaj potwierdzenia sprzedaży.
 5. W chwili w której zatwierdzasz Zamówienie przyciskiem „Zamawiam i Płacę” akceptujesz obowiązek zapłaty ceny Rękodzieł oraz kosztów ich dostawy.
 6. Zatwierdzenie zamówienia przyciskiem „Zamawiam i Płacę” oznacza, że złożyłeś firmie Radosław Wróblewski, będącej właścicielem Butiku, ofertę zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią zamówienia i regulaminem, który właśnie czytasz.
 7. Najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po złożeniu zamówienia otrzymasz na podany przez Ciebie adres email wiadomość będącą potwierdzeniem otrzymania przez nas oferty zawarcia umowy sprzedaży. Wiadomość zawierać będzie poniższe informacje (Finalne warunki):
  • nazwę zamówionego Rękodzieła,
  • liczbę zamówionych Rękodzieł,
  • wartość zamówienia wraz z kosztami dostawy,
  • sposób opłacenia Zamówienia,
  • formę i adresu dostawy,
  • rodzaj potwierdzenia sprzedaży,
  • przewidywany czas realizacji Zamówienia,
  • tryb odstąpienia od umowy,
  • sposób składania reklamacji.
 8. Zamówienia możesz składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Pamiętaj jednak, że realizację zamówień złożonych w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy rozpoczniemy w pierwszym dniu roboczym po otrzymaniu zamówienia.
 9. Możesz złożyć zamówienie posiadając Konto w Butiku albo bez rejestrowania swoich danych w bazie Butiku (zakupy bez rejestracji).
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z tym Regulaminem i złożonym przez Ciebie Zamówieniem.
 11. Niezależnie od Twoich uprawnień do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, możesz zrezygnować z zamówienia:
  • przed otrzymaniem od Butiku potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, czyli przed otrzymaniem maila o którym piszemy w punkcie 16 powyżej,
  • w ciągu dwóch dni od otrzymania od nas Finalnych warunków.
 12. W celu rezygnacji z zamówienia niezwłocznie skontaktuj się Butikem podając co najmniej numer zamówienia z którego rezygnujesz:
 13. Niezależnie od sposobu złożenia rezygnacji Butik potwierdzi przyjęcie rezygnacji wiadomością mailową przesłaną na adres elektroniczny podany w czasie składania Zamówienia.
 14. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, jeśli dane teleadresowe Zamawiającego będą na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Rękodzieła.
 15. W przypadku gdy wybierzesz inną formę płatności niż „za pobraniem” zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli:
  • płatność nie zostanie zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych z którego korzysta Butik,
  • płatność za zamówienie nie zostanie uiszczona w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

IV JAK PRZYGOTOWUJEMY I DOSTARCZAMY RĘKODZIEŁA ( RĘCZNIE SZYTE TOREBKI SKÓRZANE)


 1. Przewidywany czas przygotowania zamówienia podany przez nas w Finalnych warunkach może odbiegać od orientacyjnego czasu podanego w opisie Rękodzieła zamieszczonym w Butiku, ponieważ każde Rękodzieło jest ręcznie szyte, zaopatrywane w okucia i sprawdzane.
 2. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 3. Zamówienia o wartości co najmniej 200,00 (słownie: dwustu) złotych dostarczamy na koszt Butiku. W innym wypadku koszt przesyłki zakupionych Rękodzieł w wysokości 15 (słownie: piętnastu) złotych ponosi Zamawiający, o czym informujemy Zamawiającego także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia.
 4. Adres dostawy rękodzieła może znajdować się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym:
  • realizujemy dostawy wyłącznie na terytorium państw Unii Europejskiej, poza terytorium Cypru i Malty,
  • nie realizujemy dostaw na terytoria zamorskie państw Unii Europejskiej.
 5. Zamówienia o których mowa w punkcie 27 powyżej realizowane są zgodnie tym Regulaminem, z poniższymi zmianami:
  • termin realizacji zamówienia zależy od miejsca dostawy towarów, przy czym standardowo jest on dłuższy o 7 dni roboczych od terminu dostawy na terenie Polski,
  • zamówienia o wartości co najmniej 1.000 (słownie: tysiąc) złotych dostarczamy na koszt Butiku. W pozostałych przypadkach koszt wysyłki towarów wynosi 69,90 zł,
  • dostawa towarów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • zapłata za towary może być dokonana tylko przy użyciu narzędzi płatniczych on-line.

Butik nie kieruje swojej działalności poza terytorium Polski, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa Unii Europejskiej (z wyłączeniami), na opisanych powyżej zasadach.

V CENY I METODY PŁATNOŚCI


 1. Cena zakupu i dostarczenia Rękodzieła jest ostateczna od chwili przesłania przez nas maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Późniejsze zmiany cen które mogą nastąpić w Butiku nie mają wpływu na cenę dla Zamawiającego.
 2. Wszystkie ceny Rękodzieł w Butiku podane są w złotych polskich, a cena zawiera podatek VAT.
 3. Zamawiający płaci cenę za zamówione Rękodzieła wraz z kosztami dostawy, zgodnie ze swoim wyborem:​
  • przelewem bankowym,
  • kartą bankową (operatorem płatności kartą jest PayU)
  • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal dostępnego na stronie Butiku.
 4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego metody płatności w formie przelewu bankowego albo za pośrednictwem płatności elektronicznej, brak otrzymania płatności na rachunek firmy Radosław Wróblewski lub firmy prowadzącej system płatności elektronicznych w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający może powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności.
 5. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen Rękodzieł znajdujących się w Butiku, wprowadzania nowych Rękodzieł do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Butiku, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Rękodzieł oferowanych przez Butik przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VI. JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ


 1. Oferowane przez nas Rękodzieła są nowe, wykonywane na zamówienie Zamawiającego, chyba że z opisu wynika iż sprzedawane są Rękodzieła powystawowe.
 2. Każde rękodzieło kupione w Butiku może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie rękodzieła wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Butiku i dowodem zakupu w Butiku, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Butik Emilia Arendt, ul. Piaskowa 3, 05-805 Kanie Helenowskie, z dopiskiem: „Reklamacja”. Zamawiający otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Butik przesyłki zawierającej reklamowane Rękodzieło.
 4. W przypadku gdybyśmy nie uwzględnili reklamacji – odeślemy Rękodzieło Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji.
 5. Prosimy o sprawdzenie Rękodzieła niezwłocznie po odbiorze i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie zalecamy Zamawiającemu sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera.
 6. Adres e-mail Butiku do kontaktu z Zamawiającymi jest następujący: .

VII ZWROTY RĘKODZIEŁ – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY


 1. Masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny niezależnie od tego, czy w myśl prawa powszechnie obowiązującego jesteś konsumentem, czy przedsiębiorcą, jeśli Zamówienie zostało złożone zgodnie z regulaminem, który właśnie czytasz.
 2. Na odstąpienie od umowy masz 30 dni od chwili dostarczenia Rękodzieła na adres podany przez Ciebie w zamówieniu.
 3. Żeby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy musisz poinformować nas o swojej decyzji jednoznacznym oświadczeniem przesłanym przed upływem terminu na odstąpienie od umowy:
  • na adres email shop@emiliaarendt.com
  • albo na adres Butik Emilia Arendt, ul. Piaskowa 3, 05-805 Kanie Helenowskie.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest ważne pod warunkiem, że niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od umowy, odeślesz Rękodzieło na adres: Butik Emilia Arendt, ul. Piaskowa 3, 05-805 Kanie Helenowskie.
 5. Odsyłane Rękodzieło nie może nosić śladów korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne o stwierdzenia cech i charakteru Rękodzieła.
 6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Rękodzieła przesłanego z powodu odstąpienia od umowy zwrócimy Ci cenę Rękodzieła oraz koszty dostawy do wysokości najtańszego sposobu dostarczenia Rękodzieła oferowanego przez Butik. Zwrot nastąpi tym samym kanałem płatności, którym otrzymaliśmy płatność od Ciebie. Jeśli wybranym przez Ciebie sposobem opłacenia Zamówienia była Płatność za pobraniem – prześlij z adresu mailowego podanego w formularzu zamówienia numer rachunku bankowego na który mamy zwrócić pieniądze.
 7. Jeśli posiadasz konto w Butiku możesz skorzystać z opcji „Darmowy zwrot”, pod warunkiem, że:
  • Twoje Zamówienie zostało złożone przy użyciu Konta w Butiku,
  • Wartość zamówienia w ramach którego dokonujesz zwrotu była nie niższa niż 300 zł.
 8. Aby skorzystać z opcji „Darmowy zwrot” poinformuj nas mailowo przesyłając wiadomość o chęci skorzystania z darmowego zwrotu na adres shop@emiliaarendt.com. W umówionym z Tobą terminie i w umówionym miejscu zwracane Rękodzieło zostanie odebrane przez przysłanego przez nas kuriera. Opcja „darmowy zwrot” jest realizowana tylko na terenie Polski.

IX KIEDY, DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE 


 1. Po to, żeby móc obsługiwać Zamówienia przetwarzamy dane osobowe. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkownika jest właściciel Butiku Emilia Arendt, firma Radosław Wróblewski z siedzibą w Kaniach Helenowskich, przy ul. Piaskowej 3.
 2. Sami jesteśmy klientami , więc wiemy jak ważna jest ochrona danych osobowych. Przetwarzamy je w taki sposób, jak sami chcielibyśmy, żeby przetwarzane były nasze dane, m.in. zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .
 3. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych – możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
  • adres e-mail: shop@emiliaarendt.com
  • adres biura: IOD, Butik Emilia Arendt, ul. Piaskowa 3, 05-805 Kanie Helenowskie.
 4. Przetwarzamy dane osobowe po to, żeby:
  • wywiązać się ze umowy zawartej z Zamawiającym umowy sprzedaży Rękodzieła – podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Butiku,
  • móc prowadzić konto Użytkownika Butiku – podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Butiku,
  • przeprowadzić procesy reklamacyjne – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
  • wysyłać – jeżeli wyrazisz na to zgodę – na podany przez Ciebie adres e-mail albo nr telefonu, informacje handlowe dotyczące Rękodzieł oferowanych w Butiku, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili,
  • móc kierować do Użytkownika na stronie Butiku zindywidualizowane komunikaty marketingowe np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Butiku,
  • zaprezentować Rękodzieła – na podany przez Ciebie adres do doręczeń od czasu do czasu możemy wysłać informacje o ofercie Butiku Emilia Arendt – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Butikem,
  • móc analizować statystyki potrzebne nam do lepszego rozumienia tego, co robimy dobrze, a co powinniśmy jeszcze poprawić. W tym wypadku podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Butiku,
  • móc dowieść wykonania ciążących na nas obowiązków, dochodzić należnych nam roszczeń lub bronić się przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegać lub wykrywać oszustwa – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 5. Zbierane przez nas dane osobowe nie są wykorzystywane poza Butikiem, nie zostaną nikomu sprzedane, ani nieodpłatnie przekazane. Jedynym wyjątkiem jest proces realizacji zamówienia, w czasie którego musimy przekazać dane osobowe właścicielowi systemu płatności elektronicznych po to, żeby płatność mogła zostać zrealizowana, oraz firmie lub firmom które na nasze zlecenie dostarczą przesyłkę.
 6. Gromadzone przez nas dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
 7. Stosujemy zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takie jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych.
 8. Na zasadach określonych w RODO przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas, w związku z prowadzeniem Butiku, Twoich danych osobowych: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 9. W przypadku gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z tym na co się umówiliśmy, lub niezgodnie z przepisami prawa – możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Wchodząc na stronę Butiku możesz (w zależności od ustawień Twojej przeglądarki stron www) otrzymać informację, że korzystamy z plików cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez nas usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Użytkownika wchodzącego na strony Butiku. Stosujemy je po to, żeby lepiej rozumieć jak Użytkownicy korzystają z Butiku (np. jeśli dostrzeżemy, że Użytkownicy mylą się w którymś z kroków składania Zamówienia – możemy zmienić stronę, żeby ułatwić korzystanie z Butiku). Monitorowanie ruchu jest również przydatne do naszych rozliczeń z firmami, które wyświetlają nasze reklamy – dzięki cookies wiemy komu powinniśmy zapłacić za usługi. Możesz w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Butik z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

X ZAPISY KOŃCOWE


 1. Bez akceptacji przez Ciebie zapisów tego regulaminu nie możemy świadczyć usługi składania Zamówień, ani zrealizować Zamówienia. Butik umożliwi Zamawiającemu zapoznanie się z Regulaminem przy składanym Zamówieniu. Jeśli zdecydujemy się zmienić Regulamin – poinformujemy Cię o zmianie wiadomością email, pod warunkiem, że jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem Butiku. Jeśli nie zaakceptujesz wprowadzonych w Regulaminie zmian – możesz polecić nam usunięcie Twojego konta.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. X 1.

Butik Emilia Arendt, ul. Piaskowa 3, 05-805 Kanie Helenowskie, woj. mazowieckie, shop@emiliaarendt.com, +48 698 394 635

close